Bp Wętkowski do srebrnych jubilatów kapłaństwa: służcie Bogu i zbawieniu dusz ludzkich


22 maja 2024 r., tekst : ks. AT; foto: ks. MSz

Bp Wętkowski do srebrnych jubilatów kapłaństwa: służcie Bogu i zbawieniu dusz ludzkich

– Modlimy się o waszą gorliwość, rozwijanie waszych zdolności i talentów oraz byście wytrwali do końca w wierności Bogu i Kościołowi – mówił bp Krzysztof Wętkowski 22 maja, podczas Mszy św. sprawowanej we włocławskiej katedrze wraz z prezbiterami przeżywającymi jubileusz 25-lecia kapłaństwa.
 
We wspomnienie św. Rity, 22 maja 1999 r., w bazylice katedralnej we Włocławku, z rąk ówczesnego biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego, święcenia prezbiteratu przyjęło 15 diakonów miejscowego seminarium. Ćwierć wieku później, w kościele święceń dziękowali Bogu za 25 lat kapłańskiej posługi.
 
W homilii bp Wętkowski podkreślił, że jubileusz to czas nabierania sił do kolejnego etapu życia i posługi. Nawiązując do czytań mszalnych przypomniał, że kapłaństwo ma być drogą do świętości; przestrzegł również przed zamykaniem się w doczesności. Rozważając trudności współczesnego duszpasterstwa wskazał na konfrontację z religijną obojętnością ludzi. – W takim świecie żyjemy i do takiego człowieka jesteśmy posłani z posługą i słowem – mówił homilista, zachęcając, by wszelkie wysiłki podejmowane były ku chwale Boga.
 
Na zakończenie nawiązał do przeżywanego 22 maja wspomnienia św. Rity, która jest szczególnie czczona we włocławskiej farze, gdzie proboszczem jest jeden z księży jubilatów.
 
Na zakończenie życzył, by jubilaci w kolejnych lata wiernie służyli Bogu i ludziom, prowadząc ich do świętości.
 
W imieniu jubilatów słowa wdzięczności Bogu i księdzu biskupowi wypowiedział ks. Piotr Dykowski.
 
Po Eucharystii prezbiterzy wraz z księdzem biskupem udali się do krypty, gdzie modlili się przy grobie śp. bp. Bronisława Dembowskiego, szafarza ich święceń kapłańskich.
 
W tym roku 25-lecie święceń kapłańskich przeżywają:
 
Ks. Maciej Burszewski
 
Ks. Tomasz Chlebowski
 
Ks. Mariusz Danielewski
 
Ks. Piotr Dykowski
 
Ks. Marek Józefowicz (obecnie archidiecezja gnieźnieńska)
 
Ks. Robert Gruziel
 
Ks. Krzysztof Kamiński
 
Ks. Maciej Korczyński
 
Ks. Waldemar Kowal
 
Ks. Jacek Kwaśniewski
 
Ks. Grzegorz Ograbisz
 
Ks. Andrzej Wieliczko (obecnie USA)
 
Ks. Rafał Zatorski.
 
25 lat temu święcenia kapłańskie przyjął także śp. ks. Grzegorz Pilarski.