Bp Mering w Koninie: brońmy świętości!


9 listopada 2020 r., ks. Janusz Kęsicki

Bp Mering w Koninie: brońmy świętości!

W niedzielę 8 listopada 2020 roku parafia św. Maksymiliana w Koninie gościła Księdza Biskupa Wiesława Meringa, który sprawował Mszę św. o zgodę w narodzie i pokój w Ojczyźnie. Była to odpowiedź na aktualną sytuację w Polsce i apel polskich biskupów o modlitwę w inetncji zgody i narodowego pojednania.
 
Ksiądz Biskup w wygłoszonej homilii podkreślił, że ideą spotkania między ludźmi jest wspólna modlitwa Kościoła z Jezusem Chrystusem obecnym w słowie oraz chlebie i winie. Odniósł się do aktualnej sytuacji panującej w naszym kraju. Słowami: „Brońmy świętości, brońmy naszych świątyń i symboli, które stworzyły nasz kraj, historię" nawiązał do aktów wandalizmu i niszczenia świątyń, które nie tylko są miejscem kultu religijnego, ale stanowią także dziedzictwo kulturowe naszego narodu. Zaznaczył, że wszyscy stoimy przed trudnym nowym doświadczeniem, jednak powinniśmy jako chrześcijanie wybierać drogę pokoju, prawdę, mądrość Bożą, a usuwać nienawiść z serc ludzkich i żyć zgodnie z nauką Jezusa. Na potwierdzenie swoich słów przypomniał bolesną historię duchowieństwa włocławskiego w czasie II wojny światowej, które poniosło najwyższą ofiarę w obronie wiary i Kościoła.
 
Ksiądz Biskup mówił o obronie życia poczętego, zachęcał do zaprzestania protestów i świadomego mądrego wyboru, po której stronie się opowiadamy, gdzie widzimy nasze miejsce, gdyż Kościół nie idzie za duchem tego świata i nie może zmienić nauki Jezusa, który kocha każdego człowieka od jego poczęcia, aż do naturalnej śmierci.
 
Ksiądz Proboszcz Radosław Cyrułowski podziękował Księdzu Biskupowi za przyjęcie zaproszenia, zapewnił o lojalności kapłańskiej i wielkiej dziś potrzebie modlitwy o pojednanie, zgodę w narodzie i wzajemne przebaczenie.
 
Wyjazd Księdza Biskupa do Konina był pierwszym po dwutygodniowej kwarantannie i wcześniejszej chorobie.