Bp Mering apeluje o przestrzeganie norm sanitarnych


5 września 2020 r., ks. AN

Bp Mering apeluje o przestrzeganie norm sanitarnych

„W imię odpowiedzialności za nasze zdrowie i bezpieczeństwo, przypominam i apeluję do wszystkich wiernych świeckich, duchownych oraz pracowników kościelnych o stosowanie i przestrzeganie norm sanitarnych w Diecezji Włocławskiej” – napisał do duchownych i wiernych świeckich Diecezji Włocławskiej ks. bp Wiesław Mering. Komunikat Biskupa Włocławskiego ws. bezpieczeństwa higienicznego w kościołach w czasie pandemii zostanie odczytany w kościołach diecezji.
 
Ksiądz Biskup apeluje m.in., by podczas Mszy świętych i nabożeństw wierni w kościołach zachowywali dystans między sobą i stosowali maseczki zakrywające usta i nos, przypomina zasady udzielania Komunii Świętej na rękę i do ust, prosi, by osoby z widocznymi oznakami infekcji, przeziębienia czy po prostu chore skorzystały z dyspensy i pozostały w domach nie zarażając osób zdrowych.
 
 
Komunikat ws. bezpieczeństwa higienicznego w kościołach w czasie pandemii
 
Mając na uwadze, że w związku z pandemią COVID 19 w Diecezji Włocławskiej teren niektórych powiatów został ogłoszony strefą zagrożoną dodatkowymi obostrzeniami, a także biorąc pod uwagę fakt pojawiających się ognisk wirusa i wysokiej liczby zakażeń na terenie kraju, w imię odpowiedzialności za nasze zdrowie i bezpieczeństwo, przypominam i apeluję do wszystkich wiernych świeckich, duchownych oraz pracowników kościelnych o stosowanie i przestrzeganie norm sanitarnych w Diecezji Włocławskiej.
 
Apeluję zatem o zastosowanie się do następujących zasad:

1. Ksiądz Proboszcz zobowiązany jest, by przy wejściu do kościoła i obiektów parafialnych, w widocznym miejscu umieścić informację o obowiązku założenia maseczki.
 
2. Podczas Mszy świętych i nabożeństw wierni w kościołach powinni zachowywać dystans między sobą i stosować maseczki zakrywające usta i nos. Należy przypominać o tym obowiązku najlepiej podczas każdej Mszy świętej.
 
3. Zaleca się, by także przebywający na zewnątrz świątyń mieli zasłonięte usta i nos albo zachowali zasadę dystansowania się, stojąc jeden od drugiego w odpowiedniej odległości.

4. Obowiązek noszenia maseczki powinien dotyczyć również księży, gdy nie sprawują Eucharystii, a podejmują inne obowiązki, a także innych osób posługujących: ministrantów, szafarzy, kościelnych, itp.

5. W trosce o higienę, w kościołach, kaplicach i innych pomieszczeniach kościelnych powinny być dostępne dla wiernych płyny do dezynfekcji rąk. Przed Eucharystią, a także przed Komunią św., księża i szafarze powinni zdezynfekować swoje dłonie.

6. Dopóki trwa pandemia, rekomenduje się udzielanie Komunii Świętej na dłoń wiernego. Pamiętać jednak należy, że nie wolno odmówić Komunii Świętej ani do ust, ani na rękę. W tym kontekście zachęca się, aby jeden kapłan udzielał Komunii Świętej na rękę, a pozostali kapłani udzielali odrębnie Komunii Świętej do ust. Jeśli jest obecny tylko jeden kapłan – udziela on Komunii Świętej najpierw osobom pragnącym przyjąć Ją na rękę, a później tym, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą do ust.

7. Księża powinni poinstruować wiernych o sposobie przyjmowania Komunii św. na rękę. Istnieje także potrzeba wyjaśniania wiernym sensu przyjmowania Komunii św. na rękę w czasie pandemii.
 
8. Komunii Świętej udziela się wiernym pod postacią chleba. Podczas Mszy św. ślubnej można udzielić Komunii Świętej pod dwiema postaciami, ale tylko przez zanurzenie.
 
9. Osoby z widocznymi oznakami infekcji, przeziębienia czy po prostu chore proszone są o pozostanie w domach, by nie narażać na zarażenie osób zdrowych. Przypominam, że osoby starsze i chore, pozostające w grupie ryzyka zarażeniem mogą skorzystać z dyspensy i nie są zobowiązane do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Osoby korzystające z tej dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa we Mszy Świętej w domu, transmitowanej za pomocą środków społecznego przekazu i przyjęcia Komunii św. duchowej oraz do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej.
 
10. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii, chyba że dystans między nimi jest większy niż 1,5 m.
 
Przestrzeganie tych zasad w widoczny dla wszystkich sposób przyczyni się do tego, iż w poczuciu zaufania i bezpieczeństwa będziemy uczestniczyli w życiu sakramentalnym i parafialnym w czasie pandemii.
 
Na czas zmagania się z epidemią całej wspólnocie diecezjalnej z serca błogosławię.
 
+Wiesław Mering, Biskup Włocławski