Bp Mering: Prymasie Tysiąclecia, naucz nas mówić non possumus!


3 sierpnia 2019 r., tekst: ks. AN; foto: ks. JG

Bp Mering: Prymasie Tysiąclecia, naucz nas mówić non possumus!

„Naucz nas, Księże Kardynale, w tym niełatwym momencie dziejów Kościoła, naucz nas najpierw wybierać Boga przed wszystkim, co wydaje nam się ważne i istotne w życiu. On musi być pierwszy, On musi być najważniejszy, tak jak był w twoim życiu” – modlił się 3 sierpnia br. biskup włocławski Wiesław Mering w Bazylice Katedralnej we Włocławku, w której 95 lat temu święcenia kapłańskie przyjął Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.
 
Na początku uroczystej Mszy św. bp Mering poświęcił portret kard. Wyszyńskiego, z fundacji Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, który na stałe zawiśnie w kaplicy Matki Bożej, która jest kaplicą święceń Sługi Bożego. Biskup Włocławski dokonał poświęcenia w obecności zarządu statutowego Stowarzyszenia i autorki obrazu Klaudii Zielińskiej.
 
Kapłańską drogę i duchową sylwetkę Prymasa Tysiąclecia nakreślił w homilii asystent Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” ks. Dariusz Wojtecki, który podkreślił, że to właśnie tutaj we Włocławku, w tej katedrze, w tej kaplicy, diakon Stefan Wyszyński stał się kapłanem. Słabego zdrowia, bał się, czy starczy mu sił, by podnieść się z posadzki, stał się dla narodu i Kościoła oparciem i siłą. Kaznodzieja zachęcał, by powracać do słów i dziedzictwa wielkiego prymasa.
 
Na zakończenie Mszy św. Biskup Włocławski zwrócił się słowami w modlitwie do Prymasa Tysiąclecia, podkreślając dumę, z jaką diecezja włocławska pamięta swojego prezbitera, którym był ks. Stefan Wyszyński, późniejszy kardynał i prymas. „Naucz nas służyć Kościołowi. Nie Kościołowi, który sobie tworzymy, wymyślamy, który chcemy reformować w niewierności do nauki Jezusa, tylko Kościołowi takiemu, jaki został nam przekazany” – mówił w modlitewnej zadumie bp Mering.
 
„Naucz nas tego non possumus, kiedy kształt i duch Kościoła zaczyna się chwiać niebezpiecznie. Jesteśmy na wzburzonych falach, ale tacy jak ty przypominają, jaką powinniśmy przyjmować postawę” – wołał hierarcha.
 
Pasterz Kościoła Włocławskiego myślami zwrócił się ku ojczyźnie: „Naucz nas Polskę kochać. Mówiłeś, że po Bogu to jest twoja miłość największa. Przez kochać rozumiałeś służyć i troszczyć się o jej dobro, wielkość, o jej wierność wobec nauki Jezusa. Naucz nas miłości do Polski, która jest naszą ziemską matką, może nie zawsze doskonałą”. Hierarcha zaznaczył, że wpatrzeni we wzór kard. Wyszyńskiego chcemy uczyć się miłości do ojczyzny „w dniach i kulturze, która ośmiesza słowo patriotyzm i chce sprowadzić go do chorego nacjonalizmu, która unika nawet słowa naród”.
 
„Naucz nas Księże Kardynale czci i szacunku dla naszego kapłaństwa. Z taka łatwością potrafimy zostawić miejsca naszej służby. Jesteś nam potrzebny, żeby przypominać swoim pojmowaniem kapłaństwa, że Bogu ślubowaliśmy” – napominał bp Mering.
 
Refleksją przewodniczący liturgii objął rys maryjny duchowości kard. Wyszyńskiego: „Naucz nas czci do Matki Najświętszej, tak jak ty Ją całym życiem czciłeś, jak do Niej biegłeś na Jasną Górę. To jest akurat czas pielgrzymek, czas gdy wierni z całej Polski idą tam, do serca Matki”.
 
„Naucz nas, Księże Kardynale, szanować godność ludzką każdego człowieka, żeby nie było w nas pychy, arogancji, lekceważenia, także wobec człowieka dotkniętego skazami i będącego dla nas nie tak, jak wymagałaby tego kultura. Naucz nas szanować, tak jak ty widziałeś godność ludzką, nawet wśród tych, którzy ciebie zdradzali” – wołał hierarcha.
 
Kończąc swoje słowo bp Mering modlił się: „Mamy się czego uczyć, ale mamy też powód, żeby Bogu dziękować za twoją obecność wśród nas. Mamy powód, żeby próbować przynajmniej na twój wzór iść za Bogiem, służyć Kościołowi, troszczyć się o Ojczyznę. Pomóż nam. Amen”.
 
Po błogosławieństwie zebrani we włocławskiej katedrze odmówili modlitwę o rychłą beatyfikację Sługi Bożego.
 
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Po ukończeniu liceum we Włocławku wstąpił do tamtejszego Wyższego Seminarium Duchownego, a 3 sierpnia 1924 r. otrzymał święcenia kapłańskie we włocławskiej bazylice katedralnej z rąk bpa Wojciecha Owczarka. Tego samego dnia obchodził 23. urodziny.

Proces beatyfikacyjny kard. Stefana Wyszyńskiego zapoczątkował 29 maja 1989 r. Jan Paweł II. Etap diecezjalny procesu zakończył się 6 lutego 2001 r. Papież Franciszek 18 grudnia 2017 r. podpisał dekret o heroiczności jego cnót. Konsylium lekarskie w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 18 grudnia 2017 r. zatwierdziło cud uzdrowienia za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego.
 
We Mszy św. na zaproszenie Biskupa Włocławskiego oraz Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wzięli udział księża i wierni świeccy diecezji włocławskiej i miasta Włocławka oraz członkowie stowarzyszenia „Civitas Christiana” – oddziałów i kół działających przy parafiach diecezji włocławskiej, a także przedstawiciele Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej, ruchów, stowarzyszeń i szkół katolickich diecezji oraz przedstawiciele szkół noszących imię kard. Stefana Wyszyńskiego.
 
Na Mszy św. obecny był także biskup senior Bronisław Dembowski, który 23 sierpnia 1953 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.