Biskup Włocławski ustanowił nowych akolitów i lektorów


27 listopada 2022 r., tekst: dk. MM; foto: ks. JG

Biskup Włocławski ustanowił nowych akolitów i lektorów

W pierwszą niedzielę Adwentu, 27 listopada, w bazylice katedralnej we Włocławku, ustanowiono nowych akolitów i lektorów. Posługi te, które są kolejnym etapem w przygotowaniu do kapłaństwa, otrzymują tradycyjnie klerycy z roku IV i III. Mszy Świętej z udzieleniem posług przewodniczył biskup włocławski Krzysztof Wętkowski.
 
W homilii bp Wętkowski, wskazując na dwa wymiary Adwentu – czas oczekiwania na przyjście Chrystusa na końcu czasów oraz na pamiątkę narodzin Zbawiciela w Betlejem, zachęcił zgromadzonych do postawy czuwania. – Czuwanie należy rozumieć jako oczekiwanie, ale również jako zaangażowanie – zaznaczył biskup włocławski. Odwołując się do udzielanych posług alumnom hierarcha wskazał drogowskazy do prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego, którymi są: Słowo Boże i Eucharystia.

 
Jedną z najważniejszych funkcji księdza jest głoszenie słowa Bożego. Przygotowaniem do tej roli jest lektorat. Nowymi lektorami zostali klerycy III roku: al. Jacek Brzostowski z par. św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, al. Paweł Jackowski z par. Miłosierdzia Bożego w Koninie, al. Hubert Kos z par. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wacława z Lubicza Górnego, al. Mateusz Matusiak z par. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białkowie Kościelnym, al. Mateusz Staciwa z par. Miłosierdzia Bożego w Koninie. Podczas Mszy Świętej każdy z nich, po uroczystym błogosławieństwie, brał z rąk księdza biskupa, Pismo Święte, które ma być dla nich drogowskazem. Jako lektorzy mają bowiem nie tylko czytać Słowo Boże w czasie liturgii, ale jak najpełniej nim żyć i głosić je swoimi czynami. 

 
Kolejnym krokiem ku kapłaństwu jest akolitat. Z roku na rok klerycy stają coraz bliżej ołtarza, przy którym już jako księża, sprawować będą Najświętszą Ofiarę. Akolitą został jeden alumn z IV roku – Dawid Staszak z parafii św. Stanisława w Kramsku. Po błogosławieństwie, podczas obrzędu ustanowienia, biskup symbolicznie wręczył kielich i patenę z chlebem i winem przeznaczonym do konsekracji. Jego zadaniem będzie bowiem nie tylko dbanie o czystość naczyń liturgicznych, ale też pomoc kapłanom w udzielaniu Komunii Świętej wiernym.
 
Mszę Świętą z udzieleniem posług  poprzedziły rekolekcje, którym przewodniczył był ks. Mateusz Milczarek, duszpasterz akademicki przy kościele św. Anny w Warszawie. Tematem konferencji była zgoda na stratę, ofiarę i daremność w życiu kapłańskim. Rozważania dotyczyły trzech płaszczyzn i relacji – z Bogiem, samym sobą i bliźnim.
 
Dla kleryków seminarium rekolekcje odbywają się w ciszy. Jest to czas przede wszystkim działania Ducha Świętego, pojawiania się wielu pytań oraz szukania na nie odpowiedzi.
 
Wreszcie przestrzeń własnego nawrócenia ku Bogu. Pomocą ku temu były spotkania z ojcem rekolekcjonistą, który w szczerości serca i z własnego kapłańskiego doświadczenia odpowiadał na pytania alumnów.