ks. płk Krzysztof Kaczmarek


Wyświęcony : 28 maja 1981 r (Lata kapłaństwa : 43)

Poczta
00-891

Adres
Warszawa, ul. Chłodna 9