XXXVI Światowe Dni Młodzieży w wymiarze Diecezjalnym w Charłupi Małej


21 listopada 2021 r