Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę (rejon koniński)


29 marca 2022 r