Zduńska Wola: poświęcenie nowego budynku parafialnej Caritas