Wręczenie świadectw dojrzałości w ZSK im. ks. J. Długosza