Województwo Kujawsko-Pomorskie uczciło św. Jana Pawła II