Włocławscy prezbiterzy na rekolekcjach „Intercession for Priests”