Włocławek: dziękczynna pielgrzymka za jubileusz i nawiedzenie