Włocławek-Michelin: jubileusz 80-lecia istnienia parafii