Sympozjum poświęcone ks. prof. Januszowi Stanisławowi Pasierbowi