Spotkanie dekanalnych referentów i asystentów misyjnych