Poświęcenie sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Kole