Poświęcenie kaplicy bł. kard. Stefana Wyszyńszkiego