Odpust parafialny Matki Bożej Różańcowej w Tuliszkowie