Odolion: spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.