Msza św. z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu