Lubień Kuj.: pelgrzymka rowerowa do sanktuarium w Błennej