Licheń: Bp Wętkowski odwiedził uczestników warsztatów „Ars Celebrandi”