Jubileusz 40. rocznicy święceń kapłańskich w Turku