II kolumna Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej dotarła na Jasną Górę