I rocznica wprowadzenia relikwii św. Rity do włocławskiej fary