Diecezjalne dziękczynienie za posługę ks. bp. Wiesława Meringa