Diecezjalna pielgrzymka rodzin do katedry włocławskiej