Brdów: spotkanie służb pielgrzymkowych diecezji włocławskiej