Biskup Włocławski poświęcił Katolickie Przedszkole w Lipnie