25. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do Lichenia