Triduum Paschalne - materiały

 

 „Podobnie jak tydzień bierze swój początek i osiąga szczyt w obchodzeniu dnia Pańskiego, który zawsze ma charakter paschalny, tak szczyt całego roku liturgicznego jaśnieje w świętym paschalnym Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, do którego przygotowujemy się w okresie Wielkiego Postu i które przedłużamy w radości w ciągu pięćdziesięciu dni” (Kongregacja Kultu Bożego, List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych z 16 stycznia 1988 r., nr 2).

 

Obchody tegorocznych Świąt będą przebiegały w nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wprowadzeniem stanu epidemii, co oznacza, że nie będzie można uczestniczyć w liturgii w naszych świątynaich, a jedynie za pośrednictwem telewizji, radia lub internetu. Poniżej zamieszczone zostały materiały do pobrania, które ułatwią przeżycie świętych dni w naszych domach i rodzinach.