Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę (rejon koniński)


21 marca 2023 r