Pasterka w bazylice katedralnej


24 grudnia 2022 r

Godz. 22.00 - Pasterka w bazylice katedralnej we Włocławku pod przewdonictwem biskupa diecezjalnego Krzysztofa Wętkowskiego