Diecezjalna pielgrzymka Rycerzy Kolumba do włocławskiej katedry


21 października 2023 r