Bp Mering poświęcił witraże w kościele parafialnym w Broniewie