Korczew: Misje Święte przed nawiedzeniem Matki Bożej


13 marca 2023 r., ks. MS

Korczew: Misje Święte przed nawiedzeniem Matki Bożej

W niedzielę, 12 marca, zakończyły się tygodniowe Misje Święte w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dz. i M. w Korczewie. Był to ważny etap duchowego odnowienia przed zbliżającym się nawiedzeniem Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej. Misje poprowadzili Ojcowie Paulini z Jasnej Góry oraz z klasztoru paulinów na Skałce: o. Roman Wit z Częstochowy oraz o. Roman Zakrzewski, podprzeor zakonu paulinów z Krakowa wraz z diakonem Józefem.
 
Ojciec Roman głosił nauki misyjne w świątyni prowadząc wspólnotę drogą odnowy wiary przez pogłębioną refleksję nad sakramentami świętymi i ich znaczeniem w życiu człowieka. Podczas misji znalazł się czas na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, dziękczynienie za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Nie zabrakło też nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Misje Święte zakończyły się uroczystym Aktem Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi każdej rodziny oraz całej wspólnoty parafialnej, którego dokonał miejscowy proboszcz podczas Mszy świętej w intencji wszystkich Parafian.
 
Misjom szkolnym przewodniczył o. Grzegorz z Krakowa z diakonem Józefem. Spotkania odbywały się w szkołach podstawowych w Izabelowie oraz w Wojsławicach. Młodzież miała swoje spotkania w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Dzieci i młodzież miały okazję zgłębić istotę Bożej miłości, która na różne sposoby przemawia do człowieka.