Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej

Plac Kopernika 3
87-800 Włocławek
tel.: 518 014 508
e-mail: sad@diecezja.wloclawek.pl

Oficjał
ks. prał. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI
tel. 518 014 527, e-mail: J.Grezlikowski@diecezja.wloclawek.pl

Wiceoficjał
ks. dr hab. Janusz BORUCKI
tel. 518 014 528

Sędziowie:
ks. dr hab. Krzysztof GRACZYK

ks. dr Sebastian OSIŃSKI

Promotor sprawiedliwości

ks. prał. mgr lic. Janusz OGRODOWCZYK

Obrońca węzła małżeńskiego
ks. mgr lic. Krzysztof ROGALA

Notariusz
s. lic. Anna Nowakowska RM

Biegli Sądowi:
mgr psych. Agnieszka Budindorf

mgr psych. s. Dorota Góźdź ZSNM

mgr psych. Karolina Król

mgr psych. Grażyna Koślińska

ks. dr Piotr Stolecki

dr Lidia Anna Wiśniewska

Adwokaci:

mgr lic. pr. kan. Maciej Bołkowiec
tel.: 665 689 047; e-mail: maciej.adwokat@wp.pl

mgr pr. Paweł Głuszkowski, aplikant adwokacki
tel.: 503 440 630

mgr pr. kan. Marcin Grzybek
tel.: 694 160 757; e-mail: grzybek.marcin@gmail.com

mgr lic. pr. kan.; mgr pr. Mateusz Łątkowski
tel.: 660 69 63 48; e-mail: adwokat@kancelaria-latkowski.pl; www.kancelaria-latkowski.pl

mgr lic. pr. kan. Jacek Wojciech Nowicki
tel. 602 265 266, e-mail: kanoniczna@kancelarianowicki.com; www.kancelarianowicki.com

mgr lic. pr. kan. Jakub Jacek Stolarek
tel.: 737 317 792; www.kancelaria-stolarek.pl

mgr pr. kan.; mgr pr. Adam Wandel
tel.: 510 033 594, 22 620 32 55; e-mail: cciustita@cciustita.pl; www.cciustita.pl