Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej

Plac Kopernika 3
87-800 Włocławek
tel.: 518 014 508
e-mail: sad@diecezja.wloclawek.pl

Oficjał
ks. prał. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI
tel. 518 014 527, e-mail: J.Grezlikowski@diecezja.wloclawek.pl

Wiceoficjał
ks. kan. dr hab. Janusz BORUCKI
tel. 518 014 528

Sędziowie:
ks. dr hab. Krzysztof GRACZYK

ks. kan. dr Sebastian OSIŃSKI

Promotor sprawiedliwości

ks. prał. mgr lic. Janusz OGRODOWCZYK

Obrońca węzła małżeńskiego
ks. mgr lic. Krzysztof ROGALA

ks. mgr lic. Tomasz SMOLIŃSKI

Notariusz
s. lic. Anna Nowakowska RM

Biegli Sądowi:
mgr psych. Agnieszka Budindorf

mgr psych. s. Dorota Góźdź ZSNM

mgr psych. Karolina Król

mgr psych. Grażyna Koślińska

ks. dr Piotr STOLECKI

dr Lidia Anna Wiśniewska

Adwokaci:

mgr lic. pr. kan. Maciej Bołkowiec
tel.: 665 689 047; e-mail: maciej.adwokat@wp.pl

mgr pr. Paweł Głuszkowski, aplikant adwokacki
tel.: 503 440 630

mgr pr. kan. Marcin Grzybek
tel.: 694 160 757; e-mail: grzybek.marcin@gmail.com

mgr lic. pr. kan.; mgr pr. Mateusz Łątkowski
tel.: 660 69 63 48; e-mail: adwokat@kancelaria-latkowski.pl; www.kancelaria-latkowski.pl

mgr lic. pr. kan. Jacek Wojciech Nowicki
tel. 602 265 266, e-mail: kanoniczna@kancelarianowicki.com; www.kancelarianowicki.com

mgr lic. pr. kan. Jakub Jacek Stolarek
tel.: 737 317 792; www.kancelaria-stolarek.pl

mgr pr. kan.; mgr pr. Adam Wandel
tel.: 510 033 594, 22 620 32 55; e-mail: cciustita@cciustita.pl; www.cciustita.pl