Diecezja w liczbach

Stan na dzień 31 grudnia 2020 r.

obszar: 8 824 km2
mieszkańców: 763 413
katolików: 752 908
parafii: 233
księży diecezjalnych: 498
księży zakonnych: 102
sióstr zakonnych: 317
braci zakonnych: 27
alumnów: 24