Kapituła Kolegiaty Sieradzkiej

Prałaci
1. ks. Marian BRONIKOWSKI – prepozyt, infułat
2. ks. Dariusz KALIŃSKI – archidiakon
3. ks. Grzegorz DRZEWIECKI – dziekan
4. ks. Sławomir KASPRZAK – kustosz

Kanonicy gremialni
1. ks. Mirosław DERESZEWSKI
2. ks. Bogumił LESZCZ
3. ks. Mirosław FRANKOWSKI
4. ks. Jan Andrzej RADASZEWSKI
5. ks. Zbigniew WRÓBEL
6. ks. Ryszard KUCHARSKI
7. ks. Piotr SIERZCHAŁA
8. ks. Maciej KORCZYŃSKI

Kanonicy honorowi
1. ks. Henryk KOWALSKI
2. ks. Leszek MALINOWSKI
3. ks. Stanisław PŁASZCZYK
4. ks. Eugeniusz BUDKOWSKI
5. ks. Piotr PRZYBYLSKI
6. ks. Tomasz MICHALSKI
7. ks. Wojciech SZCZEPANKIEWICZ
8. ks. Piotr SIOŁKOWSKI
9. ks. Andrzej POGORZELSKI
10. ks. Marek GŁĄB
11. ks. Piotr CZOPIŃSKI
12. ks. Jan WITKOWSKI

Seniorzy
1. ks. Adolf REIZER
2. ks. Bronisław PLACEK
3. ks. Jan FORNALCZYK
4. ks. Zenon BANASIAK
5. ks. Kazimierz KWIATKOWSKI
6. ks. Stanisław GOŁĘBIEWSKI
7. ks. Leon BASZCZYŃSKI
8. ks. Henryk WŁOCZEWSKI
9. ks. Henryk PAŁUCKI