Spotkanie Diecezjalnego Forum Nowej Ewangelizacji w rejonie Koła i Konina


13 marca 2019 r.

Spotkanie Diecezjalnego Forum Nowej Ewangelizacji w rejonie Koła i Konina

W dniu 12 marca br., w parafii św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej, odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej. Uczestniczyli w nim liderzy, bądź oddelegowani przez nich przedstawiciele, blisko dwudziestu wspólnot z okolic Konina i Koła wraz z ich księżmi opiekunami. W tym rejonie szczególnie licznie były reprezentowane wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Na spotkaniu obecnych było także czterech członków spośród powołanego dekretem Księdza Biskupa Zespołu ds. NE Diecezji Włocławskiej przy Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii, którego podstawowym zadaniem wyznaczonym przez Pasterza jest „konsolidacja wspólnot, środowisk, księży, osób świeckich w diecezji wokół idei Nowej Ewangelizacji” przy współpracy z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. NE. W ostatnich czterech tygodniach analogiczne zebrania miały miejsce w rejonie Zduńskiej Woli, Sieradza oraz Włocławka, gdzie jednak stanowiły one kontynuację wcześniej rozpoczętego cyklu.
 
Spotkanie otworzył ks. Marcin Sadownik, gospodarz miejsca, który powitał uczestników i rozpoczął wspólną modlitwę w intencji jedności Kościoła w dziele ewangelizacji oraz działań podejmowanych na rzecz zbawienia jak największej ilości ludzi.
 
Uczestnicy dzielili się czym żyją ich wspólnoty / środowiska, z czym się zmagają, w czym oczekiwaliby wsparcia od pozostałych, a także jakie mają plany na przyszłość. Poprzez swoje wypowiedzi zebrani „zapalali się” wzajemnie do udzielania możliwie wielkodusznej odpowiedzi na Boże zaproszenie do współuczestnictwa w dziele zbawienia, czy to poprzez posługę podstawową, jaką, jak stwierdzono, jest modlitwa i ofiara z własnych cierpień na rzecz dzieła ewangelizacji, czy to poprzez posługę w ramach konkretnych dzieł. Wymiana informacji i poglądów miała również na celu budowanie jedności między uczestnikami spotkania, stanowiąc krok do realizacji pragnienia Jezusa „aby wszyscy stanowili jedno (…) aby świat uwierzył” (J 17,21).
 
W ramach zebrania podniesiono między innymi aspekt dążenia, aby wszelkie podejmowane działania duszpasterskie przeniknięte były kerygmatem, który jak stwierdza papież Franciszek, zawsze powinien „zajmować centralne miejsce w działalności ewangelizacyjnej i w każdej próbie odnowy Kościoła”, mając charakter priorytetowy przed katechizacją (EG 164). Stwierdzono zgodnie, że akcje ewangelizacyjne, choć niosą w sobie istotne dobro, są stosunkowo drobnym etapem w procesie budowania w ich uczestnikach docelowej mentalności ewangelizatora, który wyczulony na podszepty Ducha Świętego i stwarzane przez niego okazje pragnie dzielić się Dobrą Nowiną z innymi. Omówione zostały możliwości wsparcia procesu formacji wspólnot w kontekście podniesienia ich kompetencji w obszarze ewangelizacji, a także koncepcja Diecezjalnej Szkoły Ewangelizatora, realizowana również w wielu diecezjach w Polsce. Pod koniec rozmów m.in. pojawił się zamysł stworzenia wspólnego kalendarza wspólnot w rejonie, aby uniknąć nakładania się terminów podejmowanych działań, skutecznie realizowana między innymi w rejonie Włocławka.
 
Spotkanie zakończyła modlitwa poprowadzona przez ks. Krzysztofa Antczaka, który pobłogosławił zebranych.
 
Termin kolejnego spotkania w rejonie ustalono na 11 czerwca.
 
Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej
zespolne(at)diecezja.wloclawek.pl