Zduńska Wola: II Spotkanie Formacyjne „Nowej Ewangelizacji” rejonu sieradzkiego


11 marca 2019 r.

Zduńska Wola: II Spotkanie Formacyjne „Nowej Ewangelizacji” rejonu sieradzkiego

W Ośrodku św. Maksymiliana, działającym przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP, miało miejsce kolejne spotkanie przedstawicieli Nowej Ewangelizacji wraz z kapłanami i liderami wspólnot działającymi w rejonie sieradzkim. Ks. prałat Dariusz Kaliński, gospodarz miejsca, powitał uczestników i zaprosił do dyskusji na temat ewangelizacji miast Zduńskiej Woli i Sieradza. Ks. Rafał Krauze MIC, który poprowadził poprzednie spotkanie, 21 września 2018 r., przypomniał, że wśród celów które postawił Ksiądz Biskup Ordynariusz, powołując Forum Nowej Ewangelizacji dla diecezji włocławskiej jest:
• wspieranie formacyjne ich członków;
• kerygmat i katechizacja ewangelizatorów i wspólnot;
• warsztaty i szkolenia ewangelizacyjne;
• konsolidacja - budowanie jedności między środowiskami.
 
Uczestnicy spotkania stwierdzili, że zanim powstaną konkretne plany ulicznej ewangelizacji wybranych miast, potrzeba najpierw poznania i zjednoczenia wszystkich środowisk i  wspólnot aby stanowić jedno. Zwrócono również uwagę, że modlitwa w tej sprawie jest fundamentem na którym trzeba budować wszystkie plany i zapał ewangelizatorski. Ksiądz Dziekan zapowiedział w najbliższym czasie spotkanie kapłanów w tej sprawie aby również zaangażować wszystkie parafie i wypracować najlepsze rozwiązania. Bardzo pomocne będą również warsztaty i szkolenia zapowiedziane przez Renatę Pluskotę, ks. Rafała Krauze i ks. Piotra Stoleckiego, którzy są członkami Zespołu do spraw Nowej Ewangelizacji, utworzonego przy Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Włocławskiej. Ich zaangażowanie, wiedza i doświadczenie pozwolą na kolejnych spotkaniach formować ducha ewangelizacji i dać konkretne narzędzia do realizacji powołania do którego zostali wezwani.