Uniejów: Niedziela Dobrego Pasterza z udziałem alumnów WSD


22 kwietnia 2024 r., tekst: ks. JG/al. JP; foto: ks. JK/al. WS

Uniejów: Niedziela Dobrego Pasterza z udziałem alumnów WSD

Czwarta Niedziela Wielkanocna, nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza od 1964 r. jest przeżywana w całym Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Inicjatywa ta była odpowiedzią papieża Pawła VI na obserwowany już wtedy znaczny spadek powołań. Tego dnia wierni szczególnie intensywnie modlą się o nowe, liczne i święte powołania do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego. W Polsce Światowy Dzień Modlitw o Powołania jest jednocześnie inauguracją Tygodnia Modlitw o Powołania.
 
Klerycy włocławskiego Wyższego Seminarium Duchownego w odpowiedzi na zaproszenie ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza udała się wraz z ks. Julianem Głowackim, prefektem WSD oraz ks. Remigiuszem Zacharkiem, ojcem duchownym alumnów do parafii św. Floriana w Uniejowie, aby wspólnie z tamtejszą wspólnotą modlić się o nowe powołania do naszego seminarium oraz o umocnienie powołania dla tych, którzy już pozytywnie odpowiedzieli na głos Pana i już rozeznają swoje powołanie odbierając formację w seminarium duchownym we Włocławku, które jest jednym z najstarszych w Europie – powstało w 1569 roku.
 
W homiliach ks. Zacharek wskazał na tegoroczne hasło Tygodnia Modlitw o Powołania: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn” i nawiązał do fragmentu Ewangelii, który zawiera te słowa. Wyjaśnił również, jaka jest różnica między Dobrym Pasterzem, a najemnikiem. Najemnik to ten, który ogranicza się tylko do wykonywania swoich obowiązków, natomiast Dobry Pasterz oddaje życie za swoje owce – za tych, których obdarzył swoją miłosierną miłością.
 
Podczas Eucharystii w uniejowskiej kolegiacie i kaplicy filialnej w Bronowie, klerycy dzielili się z parafianami świadectwem swojego powołania, próbowali wskazać momenty i wydarzenia, w których Pan powiedział do nich „Pójdź za mną”, a oni odpowiedzieli na to wezwanie. Studenci włocławskiego seminarium mieli również okazję modlić się przy sarkofagu z doczesnymi szczątkami świętego Bogumiła, poznać historię jego życia oraz bardzo ciekawe historie związane z uniejowską parafią. Podziwiali również dzieło odnowy gotyckiej kolegiaty, które od blisko 10 lat wraz z Uniejowianami i mieszkańcami okolicznych wiosek podejmują wspólnie ze swoim proboszczem, ks. infułatem Andrzejem Ziemieśkiewiczem. Modlili się również w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, która poświęcona została przez biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego 31 grudnia ubiegłego roku, a powstała jako owoc nawiedzenia Matki Bożej w znaku ikony jasnogórskiej. W kaplicy znajduje się również wyjątkowa monstrancja przedstawiająca Świętą Rodzinę.
 
Niedziele powołaniowe, w których alumni uczestniczą raz w miesiącu są dla nich szansą do poznania wspólnot parafialnych diecezji oraz ich funkcjonowania, a także okazją do rozmów i wspólnej modlitwy. Po raz pierwszy do parafii zostali zaproszeni wszyscy klerycy studiujący we włocławskim seminarium, którzy, poza trzema mającymi tego dnia inne obowiązki, chętnie odwiedzili Uniejów.