Pasterze Kościoła w Polsce łączą się z uczestnikami akcji „Polska pod Krzyżem”


31 sierpnia 2019 r., tekst: ks. AT; foto: ekai.pl

Pasterze Kościoła w Polsce łączą się z uczestnikami akcji „Polska pod Krzyżem”

Za dwa tygodnie (14 września), w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, przeżywać będziemy jedną  z największych (obok „Wielkiej Pokuty” i „Różańca do granic”) akcję modlitewną „Polska pod Krzyżem”. Będzie miała ona miejsce na lotnisku w Kruszynie, gdzie w 1991 roku sprawowana była Msza św. pod przewodnictwem papieża Jana Pawła II.
 
Do wzięcia udziału w tym wydarzeniu zaproszeni są wszyscy, którym dobro rodziny, Ojczyzny oraz troska o Chrystusowy Kościół nie są obojętne. Z oczywistych względów nie każdy będzie mógł podjąć trud osobistego pielgrzymowania na lotnisko w Kruszynie, by modlić się tam pod krzyżem. Niemniej jednak, z różnych stron Polski docierają do Pasterza Diecezji Włocławskiej słowa poparcia dla wyjątkowej inicjatywy oraz duchowej łączności z uczestnikami niepowtarzalnego wydarzenia. Na chwilę obecną w dzieło „Polska pod Krzyżem”, obok diecezji włocławskiej, włączyły się archidiecezja szczecińsko-kamieńska i warmińska oraz diecezje: zielonogórsko-gorzowska, łomżyńska, ełcka oraz rzeszowska. We wszystkich parafiach tych diecezji odbywać się będą specjalne modlitwy w łączności z pielgrzymami obecnymi na podwłocławskim lotnisku.
 
Oczywiście biskupi powyższych diecezji nie są jedynymi, którzy zareagowali na inicjatywę "Polska pod Krzyżem". Od dłuższego czasu ks. bp Wiesław Mering otrzymuje od Pasterzy Kościołów w Polsce zapewnienia o wdzięczności, poparciu, radości z powodu organizowanego wydarzenia oraz duchowej w nim łączności: osobistej bądź wespół z różnymi grupami i wspólnotami. 
 
Jako pierwszy takie zapewnienie nadesłał ks. bp Jan Piotrowski z Kielc, który poinformował o zachęcie, jaką wystosował do swoich diecezjan o włączenie się w tę inicjatywę.
 
W podobnym tonie wypowiedział się ks. bp Jerzy Mazur ze wspomnianej już diecezji ełckiej, który wyraził nadzieję, że „to duchowe wydarzenie obudzi sumienia Polaków i przyczyni się do umocnienia wiary w naszym narodzie oraz odważnego stawania na straży chrześcijańskich wartości”.
 
Echa tych słów pobrzmiewają w liście ks. bp. Mirosława Mileckiego z Płocka, który napisał: „życzę, aby modlitwa na lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem przyniosła wiele duchowych owoców dla naszej Ojczyzny”. Natomiast ks. abp Stanisław Nowak inicjatywę „Polska pod Krzyżem”  określił jako "potrzebę obecnego czasu".
 
Również ks. bp Stanisław Napierała, biskup kaliski senior, w liście z dnia 17 sierpnia, podkreślił, że podwłocławska akcja modlitewna „zrodziła się z gorącej wiary i tchnienia Ducha Świętego”.
 
Uznanie wobec historycznego wydarzenia wyraził również kard. Stanisław Dziwisz, dodając osobiste przekonanie, że „przygotowywane spotkanie zgromadzi wielu Polaków, którym bliski jest los naszej Ojczyzny oraz wierność Bogu i Ewangelii”.
 
Słowa wdzięczność pod adresem Pasterza Diecezji Włocławskiej „za uratowanie tej inicjatywy” wyraził biskup łomżyński senior Stanisław Stefanek. Zapowiedział on włączenie się wraz z przeżywającymi swój jubileusz siostrami służebniczkami w Katowicach duchową łączność ze wspólnotą zgromadzoną na lotnisku w Kruszynie.
 
Szczere gratulacje „kolejnego programu modlitewno-formacyjnego, któremu patronuje Biskup Włocławski” nadeszły z Przemyśla od ks. abp. Józefa Michalika, który również wyraził życzenie, aby przygotowywana inicjatywa „przyniosła wielkie wylanie łaski nad skołataną Ojczyzną i Kościołem w Polsce”.
 
Podobne przesłanie nadeszło z Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. W liście z dnia 20 sierpnia ks. bp Artur Miziński, zapewniając o modlitewnej jedności z wiernymi obecnymi na kruszyńskim lotnisku, określił wydarzenie "Polska pod Krzyżem", jako „znaczące i ważne dla Ojczyzny oraz Kościoła”.
 
Niemal identyczne słowa można odnaleźć w liście ks. bp. Antoniego Pacyfika Dydycza, który pobłogosławił całej inicjatywie oraz wszystkim jej uczestnikom.
 
O duchowej łączności zapewnił także biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger.
 
Słowa poparcia dla spotkania modlitewnego na lotnisku w Kruszynie napływają również drogą mailową, telefoniczną, jak również podczas osobistych rozmów Biskupa Włocławskiego z poszczególnymi Pasterzami Kościołów lokalnych w Polsce. Wystarczy wymienić tutaj choćby biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla, ks. bp. Arkadiusza Okroja, sufragana pelplińskiego czy ks. bp. Antoniego Długosza z Częstochowy.