Bp Mering do katechetów: z głoszenia Jezusa będziemy zdawać kiedyś rachunek


31 sierpnia 2019 r., tekst i foto: ks. JG

Bp Mering do katechetów: z głoszenia Jezusa będziemy zdawać kiedyś rachunek

Spotkania rejonowe dla katechetów przed rozpoczęciem nowego roku duszpastersko-katechetycznego odbyły się jak zwykle w trzech rejonach diecezji, tak aby wszyscy proboszczowie i katecheci mogli uczestniczyć w dogodnym dla siebie miejscu i terminie.
 
We Włocławku i Koninie, 29 sierpnia Mszy Świętej i konferencji przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki, natomiast 30 sierpnia w Zduńskiej Woli przewodniczył ks. bp Wiesław Mering.
 
W homilii wygłoszonej we Włocławku ks. dr Jacek Buta, zastępca dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku, zwrócił uwagę słuchaczy na konieczność przeglądu tego, co po wakacjach znajduje się w sercach. – Świat działa w taki sposób, że nie będzie pamiętał długo o twoich sukcesach, dokonaniach, pracowitości, staraniach. Raczej będzie pamiętał o twoich porażkach – przestrzegał kaznodzieja odwołując się do historii męczeńskiej śmierci Jana Chrzciciela.
 
Natomiast następnego dnia w Zduńskiej Woli homilię wygłosił ks. prał. Dariusz Kaliński. – Wobec wyzwań nowego cyklu pracy katechetycznej i duszpasterskiej stajemy dziś przed Panem na modlitwie wyglądając inspiracji i światła Ducha Świętego. Miniony rok pokazał nam jak wiele jest trudnych i nierozwiązanych spraw, które będą z pewnością kształtować rzeczywistość, w której przyszło nam działać – rozpoczął kazanie proboszcz bazyliki Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. Ukazywał, że sam racjonalizm nie wystarczy by zmierzyć się z wyzwaniami obrony prawdy. Potrzeba wiary w Boga i uznania, że On jest mocniejszy od sił, które podają nowy styl życia ośmieszający wiarę w Boga w atrakcyjnym opakowaniu równości i tolerancji.
 
Dyrektor Wydziału Katechetycznego włocławskiej kurii ks. kan. Marcin Idzikowski zaprosił do wygłoszenia konferencji dla katechetów Jacka Karnowskiego, redaktora naczelnego tygodnika „Sieci”, współredaktora portalu wpolityce.pl oraz komentatora tygodnika „Idziemy”. W swoim wystąpieniu przywołał postać Anny Pawełczyńskiej, profesor nauk humanistycznych, która w czasie II wojny światowej była więziona w Auschwitz-Birkenau. Na podstawie jej refleksji ukazywał jaką „mutację” przeszedł komunizm i jakimi narzędziami się dzisiaj posługuje. – Próbuje się wprowadzić relatywizm moralny jako naczelną zasadę funkcjonowania społeczeństw – powiedział redaktor Karnowski zaznaczając, że ataki na świat chrześcijański następują z różnych stron.  Zauważył również jak silne oddziaływanie na myślenie człowieka mają media i zachęcał do dobrego i mądrego ich wykorzystania. Przedstawiał też jak szybko proces laicyzacji wdziera się do polskiej szkoły. Redaktor tygodnika „Sieci” analizował jakie mechanizmy kierują środowiskami dokonującymi dzisiaj licznych profanacji. Na przykładzie funkcjonowania swojej parafii obrazował jak bardzo ludzie świeccy potrzebują bycia we wspólnocie. W swoim wystąpieniu Jacek Karnowski odwoływał się do doświadczeń osobistych, życia rodzinnego i zawodowego oraz licznych publikacji.
 
Ks. bp Wiesław Mering w Zduńskiej Woli podziękował redaktorowi Jackowi Karnowskiemu, zarówno za wygłoszony referat, jak i za liczne i bardzo cenne myśli, które przekazuje w tygodnikach i innych mediach. Biskup włocławski wyraził wdzięczność wobec pracy katechetów, zauważając jak ważną misję powierza im Kościół. Odwołując się słów papieża Benedykta XVI przestrzegał przed uprawianiem teologii bez Boga. Pasterz diecezji zachęcał również do wykorzystania szansy jaką daje akcja modlitewna „Polska pod Krzyżem”, która 14 września odbędzie się na lotnisku w Kruszynie.
 
We Włocławku o konkretnych zastosowaniach przepisów RODO w katechezie i kancelarii opowiadał ks. kan. Janusz Borucki, diecezjalny inspektor ochrony danych osobowych. Natomiast ks. prał. Sławomir Deręgowski zapraszał katechetów do aktywnego włączenia się w akcję modlitewną „Polska pod Krzyżem”.