List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2024 roku


24 marca 2024 r.

List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2024 roku

„Jesteśmy w centrum konfrontacji świata i Kościoła, która dokonuje się od początku oraz trwa nieustannie i została zapowiedziana przez Chrystusa: »Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi« (por. J 15,18–19). W świetle tej wypowiedzi kluczowym wyzwaniem pozostaje mój osobisty obraz Kościoła”, napisali biskupi polscy w liście do kapłanów na Wielki Czwartek, dodając, że „wielkoczwartkowy Wieczernik po raz kolejny odsłania prawdę o naszym powołaniu, tożsamości, posłannictwie, by przede wszystkim głosić nieskażone słowo Boże i sprawować sakramenty”.
 
Pełna treść listu w pliku do pobrania.