„Królowa jest tylko jedna” – wykład otwarty TTN WSD


16 marca 2023 r., ks. JG

„Królowa jest tylko jedna” – wykład otwarty TTN WSD

W auli bł. Stefana Wyszyńskiego włocławskiego seminarium odbył się 15 marca wykład otwarty prof. Grzegorza Kucharczyka zatytułowany „Królowa jest tylko jedna”. Zorganizowany został przez Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Temat wybrany został w związku z rozpoczynającym się 22 kwietnia w diecezji włocławskiej nawiedzeniem Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej.
 
Prelegent przedstawił historyczną analizę maryjnego rysu religijności narodu polskiego. Przywołał wydarzenia kształtujące społeczeństwo od chrztu Polski do czasów współczesnych. Opowiadając o kulcie Matki Bożej na ziemiach polskich wskazywał na osoby i grupy, które odgrywały znaczącą rolę w przekazywaniu kolejnym pokoleniom pobożności maryjnej. Zaznaczył rolę kobiet, żon i matek, w procesie kształtowania religijności i kultu.
 
Prof. Kucharczyk wielokrotnie odwoływał się do nauczania bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i jego miłości do Matki Bożej Częstochowskiej, której wielokrotnie dawał wyraz jako Prymas Polski. – Polska nieraz traciła wolność, ale nigdy nie straciła swej Królowej. Straciła stolicę Gniezno, Kraków, Warszawę, ale jedna stolica – Jasna Góra ostała się przed olbrzymimi siłami i przetrwała na zawsze. Polska była podzielona granicami zaborów, ale Jasna Góra i Maryja Jasnogórska tych granic nie znała. (…) Matka Jasnogórska krzepiła w nas ducha rycerskiego. Ta Rycerska Pani ze śladami walki na twarzy uczyła nas przedziwnego męstwa – historyk przypomniał m.in. słowa kard. Stefana Wyszyńskiego z 26 sierpnia 1953, w których Prymasa Tysiąclecia w wskazywał na Maryję z Jasnej Góry, która wzywa do walki z niewolą ducha, grzechem i upadkiem obyczajów.
 
W wykładzie licznie uczestniczyli członkowie i sympatycy włocławskiego teologicznego towarzystwa naukowego. Na zakończenie spotkania prezes TTN WSD ks. prof. Lech Król zapowiedział, że na 24 maja zaplanowana została debata Debata zatytułowana „Pandemia COVID-19 – wiara, Kościół, teologia”.