Ciechocinek: Biskup Włocławski w Domu Samotnej Matki i u księży seniorów


8 czerwca 2021 r., ks. MSz/ks. AT

Ciechocinek: Biskup Włocławski w Domu Samotnej Matki i u księży seniorów

W godzinach popołudniowych, 8 czerwca, biskup włocławski Krzysztof Wętkowski udał się do Ciechocinka. Tam nawiedził Dom Samotnej Matki prowadzony przez Caritas Diecezji Włocławskiej, w którym posługują siostry orionistki. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej modlitwy w domowej kaplicy. Następnie ks. prał. Marek Sobociński, były wieloletni dyrektor Caritas diecezjalnej, przedstawił historię domu, a s. Wincenta Olszewska, kierownik ośrodka, nakreśliła jego bieżącą sytuację. Ksiądz biskup wyraził wdzięczność posługującym w ośrodku za ich trud oraz życzył wytrwałości w niełatwej, ale bardzo potrzebnej pracy. W spotkaniu uczestniczyli także ks. Jacek Kędzierski, obecny dyrektor włocławskiej Caritas oraz jego zastępca - ks. Jakub Nowakowski.
 
Kolejnym punktem wizyty księdza biskupa w Ciechocinku było spotkanie z księżmi seniorami, mieszkańcami Domu Księży Emerytów. Tutaj – w miejscowej kaplicy – hierarcha przewodniczył nabożeństwu czerwcowemu oraz rozmawiał z prezbiterami przeżywającymi jesień życia. Wizyta była okazją do wzajemnego poznania pasterza diecezji i księży seniorów, którzy chętnie opowiadali o swojej kapłańskiej drodze.
 
Na zakończenie biskup włocławski nawiedził kościół parafialny, gdzie wziął udział w procesji eucharystycznej w ramach oktawy Bożego Ciała. Po liturgii wierni mieli możliwość po raz pierwszy osobiście spotkać się i porozmawiać z 77. pasterzem Kościoła włocławskiego.
 
W czasie pobytu na ciechocińskiej ziemi nie zabrakło też modlitwy księdza biskupa przy mogiłach kapłanów spoczywających na miejscowym cmentarzu.

Dom Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki

Dom Księży Emerytów

Dom Księży Emerytów

Dom Księży Emerytów

Dom Księży Emerytów

Dom Księży Emerytów

Dom Księży Emerytów

Kościół parafialny - procesja eucharystyczna

Kościół parafialny - procesja eucharystyczna

Kościół parafialny - procesja eucharystyczna

Kościół parafialny - procesja eucharystyczna

Kościół parafialny

Kościół parafialny

Kościół parafialny

Kościół parafialny

Kwatera kapłańska

Kwatera kapłańska