Bp Wętkowski: wiara nadaje sens naszemu cierpieniu


18 listopada 2023 r., tekst: ks. AT; foto: ks. DD

Bp Wętkowski: wiara nadaje sens naszemu cierpieniu

– Bóg zawsze wysłuchuje człowieka. Może nie w taki sposób, jak by tego człowiek oczekiwał, ale w odpowiednim czasie da to, co dla człowieka jest najlepsze – mówił bp Krzysztof  Wętkowski 18 listopada, podczas Mszy św. sprawowanej we włocławskiej katedrze w ramach obchodów 60-lecia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
 
Na wspólnej modlitwie, pod przewodnictwem biskupa włocławskiego, zgromadzili się pracownicy szpitala oraz zaproszeni goście.
 
W homilii bp Wętkowski przypomniał długą historię troski Kościoła o chorych. Wspomniał m.in. szpital założony w XII w. w miejscowości Szpetal, nieopodal Włocławka. Nawiązując zaś do patrona włocławskiego szpitala, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, przypomniał jego duszpasterską posługę wśród warszawskich lekarzy oraz męczeńską śmierć w nurtach Wisły na włocławskiej tamie. Przytaczając życiowe motto błogosławionego, zaczerpnięte od św. Pawła: „zło dobrem zwyciężaj”, podkreślił aktualność tych słów.
 
Rozważając odczytany podczas Mszy św. fragment Ewangelii, o sędzim i wdowie, zapewnił, że Bóg zawsze wysłuchuje człowieka, choć nie zawsze w tym czasie i w taki sposób jak by tego człowiek oczekiwał. Dodał również, że jedynie Bóg i wiara nadają sens ludzkiemu cierpieniu.
 
W dalszej części homilista zatrzymał się przy ewangelicznej scenie ukazującej setnika proszącego Jezusa o uzdrowienie jego sługi.  Wskazał, że lekarze i personel medyczny jak Jezus proszeni są o opiekę i pomoc w cierpieniu dla najbliższych, i to właśnie pochylenie się nad chorym, poświęcenie swojego czasu jest ich głównym powołaniem.
 
Głównym celem Szpitala jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej, kształcenie osób wykonujących zawody medyczne oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.