Bp Mering zawierzył diecezję włocławską opiece św. Michała Archanioła


9 kwietnia 2018 r., tekst: al. Łukasz Kołodziejczak; zdjęcia: ks. Julian Głowacki

Bp Mering zawierzył diecezję włocławską opiece św. Michała Archanioła

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego Pasterz Kościoła włocławskiego dokonał aktu zawierzenia diecezji opiece świętego Michała Archanioła.
 
W poniedziałek, 9 kwietnia br., uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Meringa zainaugurowano peregrynację, która obejmie połowę parafii stanowiących diecezję włocławską, a trwać będzie do 29 lipca br.
 
O godz. 17.00 na Placu Wolności miało miejsce nabożeństwo, podczas którego w modlitewnym skupieniu wierni oczekiwali na przybycie figury św. Michała Archanioła. Następnie, w uroczystej procesji, zgromadzeni pod przewodnictwem Pasterza Diecezji wraz z figurą św. Michała Archanioła przeszli ulicami śródmieścia do bazyliki katedralnej.
 
Na Eucharystii obecni byli: ks. bp Bronisław Dembowski, Kapituła Katedralna, profesorowie i moderatorzy WSD, księża proboszczowie z włocławskich parafii, alumni, siostry zakonne, przedstawiciele władz miasta oraz liczni wierni.
 
Homilię wygłosił ks. Dariusz Wilk (CSMA), Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Michalitów, który rozpoczął rozważanie od zarysowania Bożej miłości i fascynacji Boga człowiekiem, do którego posyła On aniołów, swoich wysłanników. W Nazarecie, to Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, że stanie się matką Syna Bożego, to Boży posłaniec przyniósł przesłanie. „Raduj się Kościele włocławski! Raduj się włocławska ziemio! Bo oto do ciebie Bóg posyła anioła, Archanioła Michała. Tego, który trwa nieustannie przy Bogu, wpatruje się nieustannie w Jego oblicze [...]”, wołał ks. Wilk, mówiąc o peregrynacji jako czasie mocy i łaski danym przez Boga.
 
Kaznodzieja pytał, czy współczesny nam świat jest prawdziwie oddany Bogu, czy wciąż aktualne są słowa psalmisty: „Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia” (Ps 24). Święty Michał udziela nam lekcji kontemplacji i trwania przy Bogu, by na nowo mogły wybrzmieć słowa psalmu. „Umocnij wiarę wątpiących, pociesz strapionych, a w serca rozpaczających na nowo wlej nadzieję. […] Święty Michale Archaniele, naucz nas patrzeć w kierunku Stwórcy, pochylać w pokorze głowę przed Tym, który jest Panem świata i Bogiem wieczności. Naucz nas niezwykłej miłości, miłości samego Boga!” - zakończył ks. Wilk.
 
Po błogosławieństwie Pasterz Diecezji dokonał uroczystego aktu zawierzenia Kościoła włocławskiego szczególnej opiece świętego Michała Archanioła. „Obieramy Cię dzisiaj za szczególnego obrońcę i orędownika […] wstawiaj się za nami, abyśmy otwierając się na działanie Ducha Świętego wypełnili z miłością świętą wolę Bożą, i zachwyceni Bogiem, wołali do Niego w każdej chwili życia: Któż jak Bóg! [...]” - brzmiały słowa zawierzenia.
 
Przygotowanie do nawiedzenia poprzedziły rekolekcje anielskie prowadzone przez oo. Michalitów dla katechetów, rejonowe spotkania na rozpoczęcie nowego roku katechetycznego i duszpasterskiego, rejonowe spotkania kapłanów przed rozpoczęciem nowego roku liturgicznego, które miały miejsce we Włocławku, Sieradzu i Koninie.
 
Wieczorne nabożeństwo z modlitwą wstawienniczą, uwielbieniem oraz Apelem Jasnogórskim zakończyło pierwszy dzień peregrynacji w bazylice katedralnej.